DANIŞMANLIK HİZMETİ

Danışmanlık hizmeti almak için hizmet al butonuna tıklayınız.

DANIŞMANLIK HİZMETİ AL

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İşçi ve işveren ilişkileri rönesansla birlikte hukuki süreç kazanmaya başlamıştır. Sırf işçi işveren ilişkilerindeki düzensizlik ve iki taraflı adaletsizlikler sebebiyle ülkelerin rejimleri bile değişmiştir. Bu sebeple ülkemizde uygulanan iş kanunu işçi ve işverene ilişkilerini en modern manada düzenlemeye gayret göstermektedir. Avrupa Birliği uygulamaları çerçevesinde iş kanunu ile alakalı fasıllar açılıp kapanmakta ve Avrupa Birliği ilerleme raporlarında sürekli iş kanunu ile alakalı konular gündemi meşgul edebilmektedir.

İş Kanunu sadece işçilerin haklarını korumakla kalmayıp işverenin ekonomik durumu ve yatırım gücüne zarar vermeyecek şekilde de düzenlenmiştir. İşçinin işverene karşı hak ve ödevleri mevcuttur. Bu mevcudiyetin muhafaza edilmesi için de iş kanunun işveren açısından olumlu yanları konunun uzmanları avukatlar tarafından dile getirilmelidir.

Hukuk büromuz bu bağlamda:

*İş hukuku mevzuatında yapılan değişiklikleri takiben iş sözleşmelerinin revize edilmesi

*İşçi-işveren arasında hizmet akdi ilişkisine dayanan sözleşmelerin düzenlenmesi ve hazırlanması

*İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin ve şartlarının hazırlanması,

*İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi,

*İşçi-İşveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması,

*İşçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmelerin hazırlanması,

*İşçi ve İşverenin iş sözleşmesini haklı sebeplerle fesih edebilmesi,

*Haksız nedenle işten çıkarılan işçinin işe iade süreci,

*İş sağlığı ve Güvenliği konusunda danışmanlık hizmeti,

*Hizmet Tespit Davaları,

*Toplu İş Kanunu kapsamında düzenlemeler yapılması, toplu iş sözleşmelerinin yapılma sürecine danışmanlık verilmesi

gibi hizmetler sunmaktadır.

.

NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ?

STA Hukuk Bürosu; alanında uzman, avukat ve çalışan kadrosu ve teknolojik altyapısıyla, güncel olaylar ve piyasa koşulları ile hukuki bilgi ve tecrübesini harmanlayarak hızlı, şeffaf ve güvenilir hizmet anlayışını benimsemektedir.

  • Alanında uzman avukat ve çalışma kadrosu
  • Güvene dayalı iş anlayışı
  • Şeffaf hizmet politikası
  • Hızlı iletişim
  • Teknolojik Altyapı
  • Hukuki bilgi ve tecrübe

GENEL SORULAR

  • Avukatlık hizmeti neleri kapsamaktadır?

  • Hukuki Danışmanlık Hizmeti neleri kapsamaktadır?

  • Dava takip süreci nasıl gerçekleşmektedir?

  • Nasıl danışmanlık hizmeti alabilirim?

© Copyright 2017 STA Hukuk by STA