DANIŞMANLIK HİZMETİ

Danışmanlık hizmeti almak için hizmet al butonuna tıklayınız.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

  • CEZA HUKUKU

   CEZA HUKUKU

   Savunmanın kutsallığına önem veren bizler ceza yargılamasındaki stratejimizi güçlü bir perspektifle inşa etmekteyiz.

  • TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

   TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

   Şirketler Hukuku kapsamında verilen hizmetlerimiz Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

  • SORUMLULUK VE TAZMİNAT HUKUKU

   SORUMLULUK VE TAZMİNAT HUKUKU

   Sorumluluk ve Tazminat Hukukunun asli görevi, hukuka ve ahlaka aykırı fiiller sonucunda kusurlu veya kusursuz olarak bir tarafın diğer bir tarafa verdiği maddi ve manevi zararların kapsamını belirlemek ve bu zararları tazmin etmektir.

  • İCRA VE İFLAS HUKUKU

   İCRA VE İFLAS HUKUKU

   Sta Hukuk Bürosu olarak, alacak hakkının elde edilmesinde hukuki yolların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayarak profesyonel İcra ekibimizle alacaklı müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

  • TÜKETİCİ HUKUKU

   TÜKETİCİ HUKUKU

   STA Hukuk Bürosu olarak, tüketicilerin mal ve hizmet alımlarında yaşadıkları uyuşmazlıkları, hak kayıplarını ve ekonomik güvenliklerini, piyasa koşullarına ve sektörel bazlı koşullara hakim olarak hukuki zeminde koruma altına almaktayız.

  • İNŞAAT HUKUKU

   İNŞAAT HUKUKU

   STA Hukuk Bürosu bünyesinde, İnşaat yapım sürecinden satış sürecini de kapsayan uyuşmazlıklar hakkında önleyici ve çözüm odaklı çalışmalar yaparak, inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere, yatırım ve kullanım amaçlı gayrimenkul satın alan kişilere ve arsa sahiplerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

EKİBİMİZ

STA & Partners Hukuk Bürosu 2014 yılında Av. Alper TUFAN ve Av. Ahmed Said ATILĞAN’ın kurucu ortaklığında kurulmuştur.

STA & Partners Hukuk Bürosu; alanında uzman, avukat ve çalışan kadrosu ve teknolojik altyapısıyla, güncel olaylar ve piyasa koşulları ile hukuki bilgi ve tecrübesini harmanlayarak hızlı, şeffaf ve güvenilir hizmet anlayışını benimsemektedir. Kurumsal misyonu doğrultusunda, avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, hukuksal çalışmalarda bulunarak müvekkillerine ve evrensel hukuka katkıda bulunmaktadır.STA & Partners Hukuk Bürosu, müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlarken, hizmetleriyle ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri şeffaf bir biçimde aktarmaktadır.

 • SERMAYE PİYASALARININ DİSİPLİNLİ İŞLEYİŞİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: PİYASA BOZUCU EYLEMLER
  • Kasım

   15

   2022
  • 63
  • 0

  SERMAYE PİYASALARININ DİSİPLİNLİ İŞLEYİŞİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: PİYASA BOZUCU EYLEMLER

  Dinamik bir sermaye piyasasının teşekkülü ile işleyişinin temelinde güven ilkesinin bulunduğu bir gerçektir. Piyasalarda faaliyet gösteren yatırımcılarca piyasalara duyulacak güven, ülke ekonomisinin dengeli bir şekilde gelişmesinde özel bir öneme sahiptir. Zira, ülke ekonomisinin etkin işleyişinde sermaye piyasaları önemli bir rol oynamaktadır. Sermaye Piyasası Kanununda yer alan “Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil

  • Kasım

   15

   2022
  • 79
  • 0

  İHALENİN FESHİ DAVASI ve FESİH SÜRECİ

  İhaleye hazırlık döneminden başlamak üzere kanunlarda belirtilen usullere riayet edilerek ihalenin tamamlanması gerekmektedir. İhale sürecinde, hukuka ve kanuna aykırı hareket edilerek hüküm altına alınmış olan usullere uyulmaması halinde, şikayet yolu ile ihalenin feshi talep edilebilecektir. Diğer bir ifadeyle, icra memurluğunca ihaleye konu mala ilişkin yapılacak olan satışın, usulüne uygun olup olmadığı, ilgililerin fesih talebi ile icra mahkemesi tarafından denetlenebilecektir. Fesih Sebepleri: İhalenin

  • Kasım

   15

   2022
  • 57
  • 0

  ZAMANAŞIMI DEF’İ ISLAH İLE BİRLİKTE İLERİ SÜRÜLEBİLİR Mİ?

  Zamanaşımı, hukuki ilişkilerden doğan çeşitli alacaklar için belirlenmiş olan sürelerin geçmesi ile birlikte, borçluya, alacaklının alacak talebini reddetme hakkı tanıyan hukuki bir terimdir. Zamanaşımı def’ inin tahkikat tamamlanmadan ve asıl olarak dilekçeler teatisinde ileri sürülmesi gerekmektedir. Bahse konu def’ inin ıslah ile birlikte ileri sürülüp sürülemeyeceği konusunda ise başta doktrinde olmak üzere, Yargıtay kararlarında da

  • Kasım

   15

   2022
  • 66
  • 0

  UYGULAMADA SOYBAĞININ REDDİ DAVASI İLE NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI

  Soybağının Reddi davaları , TMK 286 vd. maddeleri uyarınca  çoçuğun evlilik birliği içerisinde ana rahmine düşmesi ile evlilik birliğinin kurulmasından itibaren 180 gün geçtikten sonra veya evlilik birliğinin sona ermesinden başlayarak en fazla 300 gün içerisinde doğan çocuk koca üzerine kaydedilir. Bu husus TMK’da babalık karinesini oluşturmaktadır. Soybağının reddi davası babalık karinesinin çürütülmesi amacıyla açılacak kendine özgü

 • Twitter’dan Tehdit ve Hakarete Ceza
  • Şubat

   10

   2018
  • 344
  • 0

  Twitter’dan Tehdit ve Hakarete Ceza

  Manken Nilay Dorsa’yı Twitter üzerinden tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu öne sürülen sanık, 5 ay hapis ve bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Sanığın cezası, 5 yıllık denetimli serbestlik süresi ve bir daha suç işlememe şartıyla ertelendi. İstanbul 18. Sulh Ceza Mahkemesi, Twitter’dan manken Nilay Dorsa’ya ”tehditte bulunduğu” gerekçesiyle bir sanığın 5 ay hapis ve

Kurucu ortaklarımız tarafından kaleme alınan makalelere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Makalelerimizin devamı içinTIKLAYINIZ

© Copyright 2017 STA Hukuk by STA